ساعت: ۱۱:۱۵ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ شناسه خبر: 25171

جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار با حضور مسوولین کارگروه و دو نفر ازنمایندگان اتحادیه قصابان و میوه فروشان بازار شهرستان بافت برگزار شد، وقیمتهای میوه و گوشت شهرستان موضوع اصلی ستاد بود.

به گزارش”اقطاع“؛ جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار با حضور مسوولین کارگروه و دو نفر ازنمایندگان اتحادیه قصابان و میوه فروشان بازار شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مجتبی افشار معاون فرماندار شهرستان در لزوم نظارت قویتر بر بازار شب یلدا و قیمت گوشت و میوه شهرستان تاکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم دنیا خود را به آخرتمان نفروشیم.

وی در بحث قیمتهای بازار شهرستان گفت: باید قیمت چنان تصویب شود که هم فروشنده و هم خریدار هیچکدام ضرر نکنند، یکی از دغدغه های ما راه اندازی میدان تره بار شهرستان بود و قرار شد نرخ میوه شهرستان بافت همچون سایر شهرستانهای کرمان و سیرجان یکسان باشد.

در این جلسه دهقانی رییس اتحادیه میوه فروشان با اشاره به ساماندهی بازار میوه شهرستان بیان نمود: تمام سعی ما تنظیم یکسان فروش نرخ میوه توسط میوه فروشان است، البته برخی درحال قانون شکنی و بهم زدن نرخ و افزایش قیمت هستند چرا که از دیدگاه ما میوه فروش و سبزی فروش باید ۲۰درصد سود کند ولی برخی بدنبال سود ۱۰۰درصد هستند، انها زمانی که میدان تره بار و میوه در شهرستان افتتاح نشده بود با قیمتهای گزافی میوه را به مردم می فروختند اما امروزه نمیتوانند تخطی کنند.

وی گفت مابرای شب یلدا قیمت هندوانه ۱۲۰۰برای میوه فروش و ۱۵۰۰را برای خریدار، خرمالو ۴۵۰۰برای میوه فروش و ۵۰۰۰برای خریدار، سیب زرد درجه یک ۲۹۰۰برای میدان دار و ۳۵۰۰برای خریدار، شیب قرمز ۲۴۰۰میدان دار و ۳۰۰۰برای خریدار، ۳۰۰۰برای میداندار و ۳۷۰۰برای خریدار، سبزی ۲۵۰۰برای خریدار تنظیم شده است که همان سود ۲۰درصد برای هرکردام در نظر گرفته شده است.

همچنین در این جلسه قیمت گوشت درجه یک گوسفندی ۳۶۰۰۰،درجه دو۳۴۰۰۰ و درجه سه ۲۵۰۰۰تومان در نظر گرفته شد و این در حالی بود که تاقبل از این تمامی گوشتها تنها با قیمت ۳۶۰۰۰تومان فروخته می شد، قیمت گوشت درجه یک ۳۵۰۰۰تومان،گوساله درجه دو ۳۳۰۰۰تومان و گوشت شتر ۳۸۰۰۰تومان درنظر گرفته شد که همان قیمت قبل بود.

در ادامه موسوی رییس اتاق اصناف شهرستان ضمن ارائه گزارشی از نظارت اصناف بر صنفها گفت: ما تاحالا از اول سال حدود ۹ گشت داشتیم که ۱۷ متخلف به تعزیرات معرفی شدندکه در تخلف آنها بیشتر در رابطه با افزایش قیمتها بود، ۲۰تا۲۵ هرماه گزارش مار خودمان را اعلام میکنیم، متاسفانه در بحث قیمت مرغ با افزایش قیمت ۷۰۰تومان روبرو بودیم که از قیمت ۷۵۰۰به ۸۲۰۰رسین جد و ما متاسفانه منبع مشخصی برای قیمت مرغ نداریم که همانجا قرار شد قیمت مرغ در سیرجان برای بافت منبع باشد.    

در این جلسه همچنین قرار شد با میوه فروشان گران فروش برخورد شود و آنها به تعزیرات معرفی شوند تا با متخلفان برخورد شود، همچنین با میوه فروشهای دوره گرد مخصوصا غیربومیها برخورد شود و آنها حق دارند تنها در محلی که برای آنها در نظر گرفته شده (نزدیک بیمارستان جدید) به خرید و فروش میوه اقدام نمایند.

در این جلسه که نماینده دامپزشکی شهرستان حضور داشت یکی از علل گران شدن قیمت گوشت را خارج کردن دام بیشتر به صورت قاچاق از شهرستان عنوان شد که بیشتر توسط استانها و شهرهای اطراف و بیشتر توسط افاغنه صورت میگیرد که قرار شد جلوی آنها گرفته شود.

در پایان قرار شد تیمی متشکل از نماینده بهداشت،اصناف،فرمانداری،تعزیرات،اماکن و نماینده اتحادیه ها تشکیل شود و هرچند وقت به بازار سربزنند و از نزدیک نظارت کنند.

متاسفانه در این جلسه تعزیرات حضور نداشت.

گزارش از:توکلی

 

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده