بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

آیین آجیل بران بافت در انتظار ثبت ملی

مراسم سنتی آجیل بران شب یلدا در روستای مهر صالح از توابع بخش مرکزی بافت ثبت ملی میشود.

۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲