بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

فضاهای آموزشی مخصوصا مدارس شبانه روزی و عشایری وضعیت مناسبی ندارد /امروز اگر نخبگان و فرزندان دیروز افتخار کشور هستند همه بخاطر تلاش و زحمات این معلمان بازنشستگان قدیم است

معاون وزیر اموزش و پرورش و مدیرکل بازسازی مدارس در جشن ۱۰۰سالگی اموزش و پرورش بافت بیان کرد: فضاهای آموزشی مخصوصا مدارس شبانه روزی و عشایری وضعیت مناسبی ندارد که باتلاشهای دولت، مجلس و نمایندگان حل می شود، جایگاه آموزشی در این شهر تاریخی و فرهیخته در شان مردم آن نیست.

۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳

سیاسی کاری در آموزش و پرورش بافت به قلع و قمع ۳۷ مدیر انجامید

بی شک استفاده ابزاری از آموزش و پرورش و سیاسی کاریها ظلمی نابخشودنی در حیطه تعلیم و تربیت می باشد و بر عملکرد و رشد علمی شهرستان تاثیر خواهد گذاشت.

۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۸