بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

حمایت آزادانه از منافقین و بهائیان؛ سایت آپارات به حال خود رها شده؟

آنچه در مدت فعالیت سایت آپارات به وضوح دیده می شود عدم نظارت صحیح بر فعالیت های آن است، گویا متولیان فرهنگی بر نحوه و ابعاد فعالیت این رسانه هیچ گونه اشرافی ندارند.

۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱