بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شناسایی موقعیت‌ ها، اولین گام توسعه منطقه است/احداث کارخانه بازیافت زباله در آینده در دستور کار شرکت قرار دارد

مدیر تعاونی توسعه و عمران بافت گفت:شناسایی موقعیت‌ ها، اولین گام توسعه منطقه است، با توجه به موقعیت گردشگری شهرستان بافت ایجاد چندین دهکده گردشگری در نقاط مختلط شهرستان با کار کارشناسی دقیق، نقطه امیدی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال توسط این شرکت می باشد.

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸