بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

نامهربانی اداره ارشاد شهرستان بافت با اهالی رسانه و خبرنگاران

سوال اینجاست که اگر اداره فرهنگ و ارشاد شهرستانها با خبرنگاران و اهالی رسانه نامهربانی می کند و بجای حمایت از آنها را طرد نماید، پس کی باید پشت این عزیزان باشد.

۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱