بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

استاندار طرحهای اقتصاد مقاومتی قلعه گنج را در بافت پیاده کند/ عده خاصی که مردم بافت را میخواهند بازیچه قرار دهند

امام جمعه بافت در جلسه امربه معروف شهرستان مطرح کرد:از استاندار محترم میخواهیم تا نمونه طرحهای اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج را در بافت بیاورند امروز اوضاع بیکاری و نبود اشتغال با حضور قشر بالای تحصیل کرده های جوان بافتی زیاد است این همه قلعه گنج را مثال نزنند باید تمام جاهایی که مشکل دارند همچون قلعه گنج در بحث اقتصادی قوی شوند.

۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷