بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

کشت بادام زمینی برای نخستین بار در بافت 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت  از کشت الگویی بادام زمینی برای نخستین بار در نیم  هکتار از زمین های این شهرستان خبر داد.

۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰