بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

جوان بافتی قهرمان سومین دوره مسابقات دوصحرانوردی کشور در بافت

سومین دوره مسابقات دو صحرانوردی جوانان قهرمانی کشور ویژه پسران روستایی معروف به جام خلیج فارس در شهرستان بافت برگزار شد که جوان بافتی تونانست در این مسابقات قهرمان شود.

۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶