بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

همایش ائمه جمعه و جماعات با هیات امنا و بسیج مساجد

همایش ائمه جمعه و جماعات، هیات امنای مساجد، فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان بافت با موضوع
هماهنگی برگزار شد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹