بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

چرا موسس تلگرام از روسیه گریخت؟

ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم نرم‌افزار تلگرام وابسته به یک شرکت آمریکایی با نام «قلعه دیجیتال» است.

۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰