بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

آتش جنگلهای بافت را خاکستر کرد

روزگذشته سه هکتار از مراتع و عرصه های جنگلی رستاق گوغرشهرستان بافت در آتش سوخت و خاکستر شد.

۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵