بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

وحدت از نگاهی دیگر

امروزه ما نیازمند بازخوانی مجدد مبانی و اصول مشترک وحدت مسلمانان هستیم. خدای واحد، کعبه و قبله واحد، ایمان و اعتقاد به خاتمیت پیامبر (ص)، دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و معجزه قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی در کنار کرامت انسانی، صلح و مقابله با دشمنان و مدارا با دوستان، همه و همه در اسلام سراسر رحمت و مهربانی وجود دارد.

۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵