بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

بهره‌برداری ۴ پروژه آبرسانی در منطقه گوغر بافت

 برای آبرسانی به چهار روستای منطقه گوغر ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و یک هزار نفر از نعمت آب شرب برخوردار شدند.

۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴