بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مردمی که خاک گریه می کنند/آلودگی هوا در جنوب استان کرمان به ۳۲ برابر حد مجاز رسید

این روزها جنوب استان، وضعیت مناسبی ندارد و غلظت ریزگردها در ریگان به ۳۲ برابر حد مجاز رسیده است، قرار بود دولت و مسئولان فکری به حال این قضیه بکنند، اما گویی قرار نیست دردی از این مردم دوا شود و چشم هایشان باید خاک بگرید و نفس هایشان از شماره بیفتد اما دریغ از تدبیر.

۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

بسیج سازندگی آمادگی دارد تا ۵۰ هزار بسیجی را برای حل مشکل ریزگردها در خوزستان وارد عمل کند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج سازندگی آمادگی دارد تا ۵۰ هزار بسیجی را برای تثبیت مناطق آلوده و حل مشکل ریزگردهای خوزستان وارد عمل کند.

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۳