بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

کمبود اعتبارات موجب توقف ساخت منازل خسارت دیده منازل شهری و روستایی شهرهای بافت و بزنجان کرمان

مهرداد امینی زاده از مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در خواست کرد: هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل شهروندان و تخصیص اعتبارات پیگیری های لازم را انجام دهند تا شهروندان شهرهای بافت و بزنجان نسبت به ساخت منازل خود اقدام کنند.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵