بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

تصاویر شکوفه های”اَلوک” روستای آسیاب جفته بافت

این تصاویر خیره کننده از روستای آسیاب جفته بافت گرفته شده است.

۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۱