بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

یک عضو شورای شهرستان بافت، نماینده شورای استان در شورای عالی استانهای کشور شد

امینی زاده عضو شورای اسلامی شهر بافت پس از رای گیری بین بیست و سه شهرستان استان بعنوان نماینده شورای استان در شورای عالی استانهای کشور انتخاب شد.

۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱