بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

اهدای عضو در شهرستان بافت جان سه نفر را نجات داد

هماهنگ‌کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده‌ای از شهرستان بافت، اعضای بدن مرحوم علی دهقانی به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴

یک عضو شورای شهرستان بافت، نماینده شورای استان در شورای عالی استانهای کشور شد

امینی زاده عضو شورای اسلامی شهر بافت پس از رای گیری بین بیست و سه شهرستان استان بعنوان نماینده شورای استان در شورای عالی استانهای کشور انتخاب شد.

۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱