بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

ولنگاری فرهنگی در برخی از مارکت های دیجیتال عرضه بازی

نمونه‌هایی از موارد نامناسب در باز های دیجیتالی وجوددارد و متاسفانه به زبان فارسی ترجمه و در صفحه اول دو مارکت معروف قرار گرفته است که این رواج فحشا و فساد در دنیای مجازی باعث ولنگاری فرهنگی در عرضه بازیها در مارکتهای دیجیتالی شده است.

۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

آتش به اختیار تعبیری از مسئولیت همگانی ملت دربرابر مسائل فرهنگی است/ ضرورت شناخت راه های نفوذ دشمن و اقدام عاقلانه وحکیمانه

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: موضوع آتش به اختیار بودن درواقع تعبیری از مسئولیت همگانی ملت دربرابر مسائل فرهنگی است؛ مقام معظم رهبری به اقتضای مسئولیت خطری که دارند، بااین ادبیات ملت و حاکمیت را هدایت می کنند.

۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

قتلهای اخیر در جیرفت ریشه در مسائل فرهنگی دارد

رییس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: وقوع قتل های اخیر دال بر ناامنی در شهرستان نیست و بیشتر آنها ریشه فرهنگی دارد.

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵