بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

تصاویری از قدیمی ترین خانه خشتی بافت”ایرانمنش ها”

یکی از نکات حائز اهمیت در این خانه تنوع تکنیکهای پوشش سقف می باشد به گونه ای که در آن سقف چوبی تیر پوش، سقف گنبدی با طاق تیغه پوش(کرمانی)، سقف بندی با طاق گهواره ای دیده می شود.

۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۰