بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

عوامل زلزله از دیدگاه قرآن، روایات ائمه و خصوص علل و پیشگیری از آن

با اندکی تامل در سیر تحولی پیشرفت های علمی به این نکته خواهیم رسید، که توان عقل بشر در درک همه ی علل احکام دینی عاجز بوده و در هر زمانی به مقداری از آن بیشتر دست نمی یابد.

۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۷

دستگیری اعضای باند جعل و تحریف قرآن در ایلام+جزئیات

نیروهای اطلاعات سپاه امیر المومنین(ع) استان ایلام، دو عامل شبکه دین ستیز در ایلام را دستگیر کردند.

۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۹