بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

تظاهرات نمازگزاران شهرستان بافت در محکومیت اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل

مردم ولایت مدار و نمازگزاران نمازجمعه شهرستان بافت در راهپیمایی علیه استکبار جهانی و رژیم منفور صهیونیستی با شعار مرگ برامریکا و مرگ به اسراییل از قدس بعموان پایتخت مسلمانان حمایت کردند.

۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲

پیشینه مبارزات انقلابی مردم بافت/ ساواکیها مغازه ها را به اتش می کشیدند

گلستانی:” وقتی گفتم نمی توانم نگابانی بدهم، مسئول ارشد زد تو سینه من گفت” پدر سوخته خمینی پرست ، پدری ازت در بیارم کیف کنی، ما سرگردها و سرهنگهاش رو بردیم جایی که بر نگردند تو که دیگه کسی نیستی”. چون اهل نماز و روزه بودیم به ما می گفتند” خمینی پرست”

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۷

دستهایی که طومار عدالتخواهی را امضا کردند

چرا باید افرادی میلیاردها تومان از اموال مملکت را چپاول کنند در حالی که برخی مردم به نان شب خود محتاج هستند.

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۷