بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

کارشکنی بانکها در پرداخت وام ساخت مسکن به خسارت دیدگان سیل /شاه میبخشه،وزیر نمیبخشه در بافت

حدود یک ماهه مردم شهرستان بافت بعد از واگذاری وام ساخت مسکن از طریق بنیاد مسکن و شهرسازی چه در روستا و چه در شهر وقتی که برای دریافت وام از سوی این نهاد به بانکها مراجعه میکردند به مشکل برخوردند.

۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۷

اصل تورم در حوزه مواد غذایی است ولی با محاسبه مسکن تورم به ۱۵ رسید

نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: اگر بخش عمده سبد مصرفی خانوارها را هزینه مواد غذایی و هزینه جاری آنها در نظر بگیریم ، قاعدتا این تورم بیشتر خواهد شد و عدد صفر موجودیت ندارد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۷