بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

برداشت ۹۰تنی به از باغات شهرستان بافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت گفت: در حال حاضر سطح باغات به این شهرستان ۶ هکتار می باشد و پیش بینی می شود امسال در مجموع ۹۰ تن محصول از باغات بهاین شهرستان برداشت شود .

۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱

توزیع میوه شب عید کرمانی‌ها از ۲۵ اسفند

مدیرکل تعاون روستایی شمال کرمان گفت: میوه شب عید از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه در استان کرمان توزیع می‌شود.

۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۰