بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

احداث ۶ چشمه سرویس بهداشتی در محل ورودی شهر از سمت کرمان

شهردار بافت بیان کرد:۶ چشمه سرویس بهداشتی در محل ورودی شهر بافت از سمت کرمان جهت امکانات بهداشتی و رفاه گردشگران احداث شد.

۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۸

وضعیت نامناسب برخی ورودی های شهر بافت در شأن مردم نیست

شهر بافت دارای سه ورودی از سمت کرمان، سیرجان و ارزوئیه و بندر عباس می باشد، اما تاکنون هر چه تلاش شده بر ورودی از سمت کرمان بوده و ورودیهای سیرجان و ارزوئیه متاسفانه از دید مسئولین بافت مغفول مانده است.

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۷