بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مدیر مرکز فرهنگ دیجیتال کویر: راه اندازی کارگروه کسب و کار دیجیتالی از نیازهای امروز جامعه است/ضرورت ایجاد طرح های سواد رسانه ای در کلیه دستگاه های اجرایی

مدیر مرکز فرهنگ دیچیتال کویر گفت: یکی از موارد مهم در فضای مجازی “فرصت محوری» است که از تاکیدات مقام معظم رهبری نیر می باشد و همچنین از مسئولین درخواست می نماییم که کارگروه کسب و کارهای دیچیتالی در کرمان راه اندازی شود.

۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶