بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

آزادسازی کوه شاه بافت با خروج آخرین ماشینهای معدنکاو

با خروج آخرین دستگاههای معدنکاو،کوهشاه بافت از دست معدن کاران رها شد.

۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴