بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

نوای جوش و خروش آبشارهای معروف شهرستان بافت

در این فصل زیبای بهاری که لطافت هوا مثال زدنی شده، به شهرستان بافت کرمان سفر کنید و دل به نوای جوش و خروش آبشارهایی بدهید که از میان صخره ها می خروشند و فرو می ریزند.

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳