بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

آغاز کشت گندم پاییزه در بافت

شهرستان بافت با داشتن زمینهای حاصلخیز و هوای مناسب امسال به پیشواز کشت گندم در مزارع می رود.

۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۰