بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مهندسی فرهنگی بر مبنای فرهنگ اصیل و اسلامی راه نجات کشور از فرهنگ تقلیدی

فرهنگ تقلیدی بلای یک جامعه است که زلزله نابودی ان را رقم می زند، تنها راه نجات جامعه استفاده از فرهنگ اصیل و اسلامی است و باید مهندسی فرهنگی پیاده سازی شود تا دغدغه ها رفع گردد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

وحدت از نگاهی دیگر

امروزه ما نیازمند بازخوانی مجدد مبانی و اصول مشترک وحدت مسلمانان هستیم. خدای واحد، کعبه و قبله واحد، ایمان و اعتقاد به خاتمیت پیامبر (ص)، دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و معجزه قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی در کنار کرامت انسانی، صلح و مقابله با دشمنان و مدارا با دوستان، همه و همه در اسلام سراسر رحمت و مهربانی وجود دارد.

۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵